Copyright 2015 Tomasz Wyrwas. All rights reserved

Śladami Żydów Wileńskich

Opublikowano: czwartek, 01 maj 2014

Przed II wojną światową Żydzi stanowili 45% mieszkańców Wilna, a miasto nazywane było Jerozolimą Północy. Z ponad 100 synagog i bożnic została tylko jedna. Synagoga chóralna została wzniesiona w 1903 r. W czasie II wojny światowej znalazła się poza terenem getta pełniąc rolę magazynu leków. Nie została zniszczona i do dziś służy społeczności wileńskich Żydów. Wewnątrz zachowały się oryginalne dekoracje antyczne i nawiązujące do sztuki Wschodu.

Czytaj więcej: Śladami Żydów Wileńskich