Copyright 2015 Tomasz Wyrwas. All rights reserved

Radowce i Seret

Opublikowano: niedziela, 11 sierpień 2013

Miejscowość istniała już w XIII w., choć pierwsza wzmianka pochodzi z 1393 r. W drugiej połowie XIV w. Radowce stały się siedzibą pierwszego hospodara mołdawskiego, Bogdana I. Ufundował on tutaj cerkiew św. Mikołaja, która stanowiła nekropolię pierwszych hospodarów mołdawskich. Następcy Bogdana już wkrótce przenieśli swą siedzibę do Seretu, a następnie do Suczawy, ale Radowce pozostały ważnym ośrodkiem państwa mołdawskiego, przebiegał tędy szlak handlowy z Polski do portów czarnomorskich.

W 1471 r. Stefan Wielki powołał tutaj biskupstwo. W XVII w. miasto podupadło (podobnie jak cały kraj, niszczony przez Turków, Tatarów, Polaków, Kozaków itd.). W 1775 r. Radowce wraz z Bukowiną zostały przyłączone do Austrii. Wkrótce potem zlikwidowane zostało biskupstwo, ale miasto pod rządami Habsburgów szybko się rozwijało. W 1819 r. otrzymało prawo miejskie, później poprowadzono tu linię kolejową. Do miasta przybywali nowi mieszkańcy, rozwijał się przemysł. Z XIX w. pochodzą liczne gmachy publiczne miasta, m.in. kościoły ewangelicki i katolicki oraz synagoga. Powstała tutaj bardzo liczna gmina żydowska, której udział w populacji miasta w 1. połowie XX w. przekroczył nawet 50%. W 1. połowie XX w., gdy Radowce znalazły się w graniach Rumunii i reaktywowano tutejsze biskupstwo, została wzniesiona tutaj monumentalna katedra prawosławna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seret to jedno z najstarszych miast na Bukowinie. Istniejące już wcześniej miasto (założone za panowania króla Polski i Węgier Ludwika Węgierskiego) było jednym z ważniejszych ośrodków rodzącego się w drugiej połowie XIV w. państwa mołdawskiego – tutaj znajdowała się rezydencja hospodara Piotra Muszata, a także siedziba pierwszej diecezji kościoła katolickiego dla Mołdawii, powstałej w 1370 (pierwszym biskupem był Andrzej Jastrzębiec). Diecezja ta podlegała w różnych okresach archidiecezji lwowskiej bądź bezpośrednio Rzymowi. Na początku XV wieku jednak upadła.

Z okresu świetności Seretu pochodzi cerkiew pw. Trójcy Świętej, która jest jednym z najstarszych kamiennych zabytków sakralnych Mołdawii, zbudowana zapewne właśnie przez Piotra Muszata. Świątynia ta – stanowiąca punkt wyjściowy architektury w stylu mołdawskim – nawiązuje do architektury bizantyjskiej, a z zewnątrz dekorowana jest kolorową ceramiką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 2475