Copyright 2015 Tomasz Wyrwas. All rights reserved

Bar micwa

Opublikowano: sobota, 17 luty 2018

Zanim chłopiec skończy trzynaście lat, uważa się go za małoletniego w prawie żydowskim i nie jest zobowiązany do wykonywania przykazań religijnych. Wszystko zmienia się po 13 urodzinach. Chłopca uznaje się za dorosłego czyli od tego czasu jest odpowiedzialny przed Bogiem za swe czyny. Może też brać pełny udział w uroczystościach religijnych, odbywających się w synagodze. Żeby podkreślić ważność wydarzenia, organizuje się uroczystość zwaną Bar Micwa. Dla dziewczynek wejście w dorosłość następuje w wieku 12 i wiąże się to z uroczystością Bat micwy.

Bar Micwa przy Ścianie Płaczu może odbywać się w dni, w których czytana jest Tora: poniedziałki lub czwartki, Rosz Chodesz (pierwszy dzień miesiąca hebrajskiego) i chol hamoed (pośrednie dni obchodów Sukkot i Paschy). W tych dniach dostępny jest zespół przewodników Bar Micwy, który pomaga w zorganizowaniu całej ceremoni (można wybrać różne wersje modlitewne (aszkenazyjskiej, sefardyjskiej itp.) i języka (hebrajskiego, angielskiego, francuskiego, rosyjskiego itd.)).

Pewne obyczaje są związane z Bar Micwą i pozostają szczególnym przeżyciem dla wchodzącego w dorosłość Żyda. Podczas uroczystości bar micwy chłopcy wzywani są po raz pierwszy do odczytania fragmentu Tory oraz wygłoszenia do niej komentarza. Po raz pierwszy wkłada też tefillin, który chłopiec otrzymuje w trakcie uroczystości. Tradycyjnie, zakup tefilin dla chłopca z bar micwy traktowany jest ze szczególną dumą przez rodziców i dziadków.

W czasie uroczystości kobiety znajdują się po "swojej" części Ściany Płaczu. Chłopiec atakowany jest przez gości cukierkami.

Odsłony: 3316