Copyright 2015 Tomasz Wyrwas. All rights reserved

Mauzoleum Sun Jat-Sena

Opublikowano: wtorek, 07 lipiec 2009

IMG 9584Sun Jat-sen był przywódcą i twórca Kuomintangu i uznawany jest za twórcę nowoczesnych Chin. Urodzony w 1866 chiński polityk odegrał znaczącą rolę w obaleniu rządów mandżurskiej dynastii Qing. Był pierwszym, tymczasowym prezydentem Republiki Chińskiej, w późniejszym okresie pozostawał de facto głową państwa. Kuomintang do śmierci Sun Jat-Sena w 1925 r. współpracował z komunistami i ZSRR, a dopiero era Czang Kaj-szeka doprowadziła do zerwania stosunków ze Związkiem Radzieckim, wojny domowej i utworzenia dzisiejszej Republiki Chińskiej na wyspie Tajwan.

Doktryna polityczna Sun Jat-sena zawiera się w sformułowanych przez niego "trzech zasadach ludowych": nacjonalizmie, demokracji (albo "ludowładztwie") i dobrobycie. Sun w dziedzinie ekonomii był gorącym zwolennikiem modernizacji i uprzemysłowienia kraju. Dzięki swojej charyzmie i zdolności do znajdowania kompromisów jest uznawany za wielką osobistość, zarówno przez rządzących w Chinach kontynentalnych komunistów jak i następców Czang Kaj-szeka na Tajwanie.

Cały kompleks leży na osi północ-południe i swoim układem przypomina tradycyjne grobowce chińskich cesarzy. Przy wejściu stoi duża brama paifang zbudowana z białego marmuru i pokryta niebieskimi dachówkami. Za paifang ciągnie się droga mająca 480 m długości i 40 m szerokości, wzdłuż której rosną sosny i cyprysy. Prowadzi ona do głównej bramy mauzoleum, która ma ok. 16,5 m wysokości i 27 m szerokości. Brama ma trzy łukowate przejścia, w których umieszczono miedziane wrota.

Sala grobowa znajduje się na wysokości ok. 158 m i jest najwyżej położonym obiektem w mauzoleum. Budowla ma 29 m wysokości. Przy sali mieszczą się dekoracyjne kolumny huabiao. Wewnątrz Sali stoi mierzący 4,6 m wysokości posąg wykonany z włoskiego marmuru, przedstawiający siedzącego Sun Jat-sena, odzianego w długą szatę i trzymającego zwój na kolanach. Na postumencie pod posągiem umieszczono płaskorzeźby ukazujące sceny z życia polityka. W sali mieści się 12 filarów z czarnego granitu, na suficie ułożono techniką mozaiki białe słońce na niebieskim tle – symbol Republiki Chińskiej i Kuomintangu. Za posągiem znajdują się drzwi prowadzące do komnaty grobowej. Komnata ma półkolisty kształt, w jej centralnej części umieszczono kamienny sarkofag Sun Jat-sena, w którym złożono jego ciało. Obowiązuje zakaz robienia zdjęć.

Za wiki...

Odsłony: 1761