Copyright 2015 Tomasz Wyrwas. All rights reserved

Plac Tienanmen

Opublikowano: poniedziałek, 29 czerwiec 2009

IMG 8158Plac Niebiańskiego Spokoju to największy publiczny plac na świecie. Samo Tiān'ānmén oznacza Bramę Niebiańskiego Spokoju, położoną na północnym krańcu placu, stanowiącą wejście na teren miasta cesarskiego tzw. zakazanego miasta.

Plac ma 800 metrów na osi północ-południe i 300 metrów na osi wschód-zachód. Znajdują się tutaj jedynie dwa obiekty: 38-metrowy pomnik Bohaterów Ludu oraz mauzoleum Mao Zedonga. Samo mauzoleum można zwiedzać, ale w godzinach przedpołudniowych. W głównym holu budynku znajduje się zabalsamowane ciało Mao Zedonga w kryształowej trumnie umieszczonej na postumencie z czarnego marmuru. Przy kolejnej wizycie w stolicy Chin, będzie to najważniejsza pozycja do zobaczenia.

Na wschodniej pierzei placu znajduje się Chińskie Muzeum Narodowe, a naprzeciwko Wielka Hala Ludowa, czyli parlament ChRL. Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, który zbiera się raz w roku, to najwyższy organ władzy państwowej i liczy niecałe 3000 przedstawicieli.

Nad głównym wejściem Bramy Niebiańskiego Spokoju od 1949 roku zawieszony jest ogromny portret Mao Zedonga. Po obu stronach bramy znajdują się wielkie tablice ze sloganami, po lewej o treści Niech żyje Chińska Republika Ludowa i po prawej Niech żyją zjednoczone ludy świat.

Oprócz protestów studenckich zakończonych masakrą 4 czerwca 1989 roku, czyli w dniu wyborów do Sejmu Kontraktowego w Polsce, należy wspomnieć inne ważne wydarzenia mające tu miejsce w przeszłości. W 1949 roku Mao proklamował powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, a w 1966 spotykał się z czerwonogwardzistami. Zbierali się tu także manifestanci z Ruchu Czwartego Maja, a w kwietniu 1976 po śmierci Zhou Enlaia doszło do skierowanych przeciwko bandzie czworga wieców i zamieszek.

Na placu znajduje się maszt, na który codziennie o wschodzie słońca wciągana jest flaga Chińskiej Republiki Ludowej. Co roku organizowane są tu obchody święta 1 Maja, aczkolwiek nie urządza się pochodów. Z okazji okrągłych rocznic powstania ChRL 1 października urządza się wielkie parady wojskowe. Do tej pory odbyło się 14 defilad, a ostatnia została zorganizowana z okazji 60-lecia ChRL.

Odsłony: 3193